Pro Sko Whiteblackblue Atletisk Asics Fg Gel Man Ess PwI1w

Styremedlem Torbjørg Vanvik i Helse Møre og Romsdal ble orientert om hva helseminister Bent Høie (H) hadde fortalt daværende styreleder.
Nyheter
Artikkelen er mer enn tre år gammel

Etter at Sunnmørsposten 12. desember omtalte at helseminister Bent Høie (H) allerede i sommer hadde uttrykt et ønske om Molde som valg av sjukehustomt, svarte statsråden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at han i en samtale med daværende styreleder Marthe Styve Holte, tirsdag 26. august 2014, ga uttrykk for at han «helte mot Molde».

Høie har senere overfor pressen også brukt formuleringen «foretrakk Molde».

Les også: Kontrollkomiteen: Dette er de sju nye spørsmålene til Høie

Sverige

Noen få dager senere var Helse Midt på et planlagt seminar i Sverige på Karolinska institutt i Stockholm. På programmet stod pasientsikkerhet og IKT.

Ble orientert: Torbjørg Vanvik er både eierstyringsdirektør i Helse Midt-Norge og styremedlem i Helse Møre og Romsdal. FOTO: STAALE WATTØ 

Etter det Sunnmørsposten kjenner til samlet Marthe Styve Holte deler av ledergruppen rett før seminarstart på dag to, 29. august. Her deltok blant andre direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge og styremedlem i Helse Møre og Romsdal, Torbjørg Vanvik.

Orienterte

Sunnmørsposten kjenner til at Holte blant annet orienterte om hva Høie hadde sagt 26. august. Vi har forsøkt å få Vanvik til å kommentere saken muntlig siden 9. des. Da dette ikke lot seg gjøre, sendte vi henne spørsmål per e-post.


71603 Lakkskinn Svarte Dr Shoes Martens Derbies Woman wqP66F

KOMMENTAR onsdag 7. januar 2015:

Mot høring for Høie

Gel Atletisk Man Fg Whiteblackblue Sko Ess Asics Pro Forventer Kontrollkomiteen fullstendige svar på de nye spørsmålene de har sendt helseministeren, har ikke komiteen noe valg. De må innkalle til åpen høring.

– Vi kjenner til at Høies «helling» mot Molde overfor Marthe Styve Holte ble videreformidlet til deg under et seminar i Sverige. Hva er din kommentar til det?

– Jeg kan bekrefte at undertegnede og adm. direktør i Helse Midt-Norge ble gitt en kort orientering om at styreleder hadde hatt kontakt med statsråden hvor status i arbeidet med idefasen i Helse Møre og Romsdal var tema, svarer Vanvik.

– Så du bekrefter altså at Høies uttalelser ble formidlet til deg?

– Vi hadde en kort samtale på morgenen rett før seminarstart på dag to. Ett tema var at styreleder hadde hatt kontakt med statsråden om status i arbeidet med idéfasen for nytt sjukehus. Jeg er ikke i stand til å gjengi styreleder Marthe Styve Holte ordrett. Det jeg opplevde som viktig var at statsråden understreket at han la vekt på å få fram solid saksgrunnlag og at han hadde tillit til den grundige prosessen som lå til grunn. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer.

Rom

Fg Gel Sko Whiteblackblue Asics Atletisk Man Pro Ess Daværende styreleder Styve Holte har sagt at statsrådens kommentar ikke begrenset Helse Midt-Norges handlingsrom, men hun har ikke svart på om hun videreformidlet det Høie sa.

Trond M. Andersen, tidligere direktør i Helse Midt-Norge, vil ikke kommentere saken, men sier at han svarer en eventuell granskning fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Torbjørg Vanvik har vært en sentral person i helseforetakene i arbeidet med det nye sjukehuset. Hun er også eierstyringsdirektør i Helse Midt. I Vanviks e-post-svar til Sunnmørsposten siterer hun også Høies svar til Stortinget:

– Jeg konstaterer at statsråden selv har beskrevet hvilke signaler han ga uttrykk for overfor styrelederen 26. august, sitat fra svar brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité:

«Jeg tok kontakt med henne 26. august 2014 for å bli informert om status i prosessen så langt. I den samtalen sa jeg at det ikke virket som en av de to tomtene nær byene klart utpekte seg eller diskvalifiserte seg faglig, og at jeg ut fra rekrutteringshensyn nok da helte mot tomten nær Molde. Den faglige utredningen og kvalitetssikringen av denne var ikke ferdig på det tidspunktet, og vi avtalte at Helse Midt-Norge skulle komme til Oslo og legge frem denne for meg og embetsverket når denne var ferdigstilt, men før styrene fikk saken. Dette som et grunnlag for å gjøre opp den endelige konklusjonen på et senere tidspunkt.»

Langvarig

Sjukehusstriden i Nordmøre og Romsdal har vært årelang. I forrige runde stanset Strøm-Erichsen (Ap) brått planene om nye Molde sjukehus. Dette skapte harnisk i Molde og Romsdal. I tre-fire år har man jobbet med planene for ett felles sjukehus. Etter at Astrid Eidsvik overraskende gikk på dagen 4. des., like før innstillingen hennes skulle offentliggjøres, har det på nytt kommet fram detaljer om en uryddig prosess.