Helseminister Bent Høie (H) fortalte styrelederen i Helse Midt-Norge at han ville helle mot Molde dersom ingen av sykehusalternativene utpekte seg. Dette var imidlertid ingen instruks, ifølge statsråden.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie hevder han ikke forsøkte å instruere helseforetakenes styrer i valget av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.  Foto: GORM K GAARE

Husdyr 47 47 Animalesprint Husdyr com Slippers EzqwgBxq